атар

 • 121Натурфилософия — – ойша тұтастықта қарастырылатын табиғаттың философиясы. Жаратылыстану мен натурфилософияның, сол сияқты натурфилософияның философиядағы орны тарихи өзгеруде болды. Ертедегі грек философиясында сократтықа дейінгі кезеңде физиология және физика… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 122Христиандық — (гр. Хristos помазанник Божий – маңдайына бақ қонған, Құдайдың сүйген құлы) – буддизм және исламмен қатар үш әлемдік діндердің бірі. Оның негізгі қайнар көздері Қасиетті Жазу – Інжіл (Библия ) және Қасиетті Аңыз – соборларда жасалған догматтар,… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 123Цзин — (қыт. тұқым; сол сияқты басқа мағыналары да бар: рухани күштер, эссенция (мән), жіңішкелік,т.б) – қытай философиясында ци (пневма) және жэнь (рух) ұғымдарымен қатар әлемнің үш негізгі субстанцияларының бірі. Ол туралы даостық «Дао дэ цзин»… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 124Астарта — греческое название богини, которой поклонялись некоторые семитские народы. В Вавилоне и Ассирии она называлась Иштар, в Сирии Атар, в Израиле Асторет (Аштарот), в Финикии Астарте, в Абиссинии Астар В южной Аравии поклонялись богу мужеского пола п …

  Словарь библейских имен

 • 125дәндеку — зат. көне Кісенің оқшантаймен қатар тұратын былғары қалтасы. зат. көне Кісенің оқшантайымен қатар тұратын былғары қалтасы …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 126өрмек — зат. Алаша, қап, басқұр, бау және шекпен тоқу үшін екі басы қазыққа керіліп, желісі жерге қатар түзу тартылған, иірілген жіптер шумағы. Өрмек қазық, серу жіп, қылыш, адарғы, мосы ағаштың көмегімен күзу (күзеу), арқау жіптері арқылы ерсі (ерсі… …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 127абыржы — Қ орда., Арал) мұз кетер, мұз қатар уақыт. Қазір оңай, әлі а б ы р ж ы болған кезде қиын болады Қ орда., Арал). Уа, мына менің балам біледі... Біздің балықшылар мұз қатар шақ пен мұз бұзылып, ірімтік ақ сең жүрген кезді де «а б ы р ж ы» деп… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 128мешпет — (Монғ.) бешпет. Қара ши барқыттан м е ш п е т істетіп кидім (Монғ.). Кіремен ер талабы сауда болды, Түйеміз қатар қатар арба болды. Тар шалбар, қынамалы м е ш п е т шығып, Әлхамды шала оқыған молла болды (Ақыт, 27). Ауылым көшіп барады Ылай көлге …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі